Ολοκληρωμένη λύση στη παραγωγή και διαχείριση κυκλωμάτων αυτοματισμών & πινάκων.

 • – οn-line ενημέρωση
 • – ευκολία στην εκμάθηση, ταχύτητα στη σχεδίαση
 • – ευελιξία & προσαρμοστικότητα
 • – ενημερωμένο πρότυπο σχεδίασης (IEC /IEEE)
 • – πολύ καλή σχέση τιμής προς απόδοση

Το SEE Electrical (πρώην CADdy++ Electrical) προσφέρει εκτεταμένη σειρά λειτουργιών για τη παραγωγή σχεδίων κυκλωμάτων αυτοματισμών και τη διαχείριση υλικών και λιστών (reports). Μέσα σε φιλικό περιβάλλον λειτουργίας, απαλλαγμένο από χρονοβόρες διαδικασίες & παραμετροποιήσεις, αποτελεί ιδανικό εργαλείο για τη γρήγορη παραγωγή επαγγελματικής τεκμηρίωσης ηλεκτρολογικών σχεδίων και μελετών.

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα εύχρηστο, ώστε να καθίσταται εφικτή η εργασία με αυτό από την πρώτη κιόλας μέρα! Σύμβολα, πρότυπα φύλλα σχεδίασης, σχεδιαστικά εργαλεία … προσφέρονται άμεσα σε εικονίδια και ενεργοποιούνται με το ποντίκι.

Το SEE Electrical προσφέρει εκτεταμένη σειρά λειτουργιών ειδικά αναπτυγμένων για τη παραγωγή σχεδίων κυκλωμάτων αυτοματισμών:

 • Πλήρη βιβλιοθήκη ηλεκτρολογικών συμβόλων (κατά IEC και IEEE)
 • Εύκολη τοποθέτηση συμβόλων και σχεδίαση συνδέσεων
 • Αυτόματη αρίθμηση /ονομασία εξαρτημάτων, κλεμών, καλωδίων και συνδέσεων
 • Διαχείριση κλεμών, PLC, συνδετήρων, καλωδίων
 • Αυτόματες αναφορές/ παραπομπές σε PLC, πηνία /επαφές, δυναμικά
 • Αυτόματη παραγωγή εγγράφων και ετικετών (Parts List, BOM, διαγράμματα κλεμών, καλωδίων κλπ)

Το SEE Electrical προσφέρεται σε τρείς εκδόσεις στο τομέα σχεδίασης κυκλωμάτων :

Basic, Standard και Advanced

Τα τρία επίπεδα του προγράμματος είναι απολύτως συμβατά μεταξύ τους, με κοινό περιβάλλον λειτουργίας αλλά διαφορετικές δυνατότητες και τιμή.

Συγκριτικός πίνακας δυνατοτήτων >>

 

Ειδικές εκδόσεις περιορισμένων φύλλων ανά έργο (Basic25, Standard50) παρέχονται ως ακόμη οικονομικότερες λύσεις!

Για τη κάλυψη πρόσθετων λειτουργιών, προσφέρονται ανεξάρτητες εφαρμογές (modules) που μπορούν να προστεθούν στη βασική εγκατάσταση.

Περισσότερα >>

• Λειτουργικό σύστημα Windows 7, 8/8.1, 10
• Επεξεργαστής Intel Pentium® 4 ή AMD Athlon™ 64 (προτείνεται Core i5 και άνω)
• Μνήμη RAM 4 GΒ (προτείνεται 8 GB)
• 600 MΒ ελεύθερος χώρος στο δίσκο
• Κάρτα γραφικών με ελάχιστη ανάλυση 1280 x 1024 (προτείνεται 1400×900)

Για πάνω από 30 χρόνια ο όμιλος IGE+XAO ασχολείται με τη παραγωγή και υποστήριξη CAD software, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στο τομέα της Ηλεκτρολογικής Σχεδίασης …