Κυκλώματα STANDARD

 Yψηλό επίπεδο σε δελεαστική τιμή!

Το SEE Electrical Standard προσφέρει ένα επαγγελματικό εργαλείο σχεδίασης για επιχειρήσεις που τακτικά παράγουν και επεξεργάζονται ηλεκτρολογικά σχέδια.

Επιπρόσθετα στις δυνατότητες του Basic, το Standard προσφέρει ευρύτερο πεδίο λειτουργιών για αυξημένη παραγωγικότητα και αποτελεσματική διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων.

  • Αυτόματη αρίθμηση συνδέσεων στο σχέδιο. Η μέθοδος και η μορφή αρίθμησης ορίζεται από το χρήστη. Επιλεκτικά μπορεί ν’ αριθμηθεί είτε ολόκληρο το έργο, είτε μόνο ένα κύκλωμα (πχ. Βοηθητικό)
  • Σκαριφήματα επαφών στα πηνία, αυτόματη αρίθμηση επαφών. Ελεγχος επαφών που χρησιμοποιούνται
  • Αυτόματη διόρθωση / προσαρμογή στα ονόματα εξαρτημάτων / καλωδίων
  • Αυτόματα εκτελείται νέα αρίθμηση στις κλέμες μίας ή περισσοτέρων κλεμοσειρών, για διόρθωση αλλαγών /διαγραφών κατά τη διάρκεια σχεδίασης.
  • Διαχείριση Εισόδων /Εξόδων PLC με αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ σημείων σύνδεσης και κάρτας PLC και αλληλοενημέρωση πληροφοριών (αναφορές – σχόλια). Σε κάθε στάδιο σχεδίασης προσφέρεται πλήρης εικόνα για το πόσες και ποιες Είσοδοι /Έξοδοι χρησιμοποιούνται από κάθε PLC κάρτα.

Με τη σύνδεση με βάση δεδομένων πληροφοριών υλικών (type database), επιτυγχάνεται ο ακριβής χαρακτηρισμός εξαρτημάτων εισάγοντας  πληροφορίες τύπου όπως : περιγραφή, τιμή, κωδικός παραγγελίας, κατασκευαστής κ.λ.π.

Αυτόματα παράγονται λίστες επιμέτρησης υλικών(BOM) και Parts List με αναλυτικές πληροφορίες του υλικού.

Η βάση δεδομένων προσφέρει υλικά βασικών κατασκευαστών (ABB, Schneider, Hager κλπ) και μπορεί να ενημερωθεί μέσω αρχείων Excel.

Με τη προσθήκη της υπηρεσίας SEE WEB CATALOG, αποκτούμε πρόσβαση σε πρόσθετα υλικά 900 κατασκευαστών

Περισσότερα>>

Με τις Λίστες ελέγχου, μπορούν άμεσα να ελεγχθούν παραλήψεις όπως Διπλά ονόματα Εξαρτημάτων, PLC Συνδέσεις και Υπερβάσεις επαφών σε πηνία.

Σε ειδικές λίστες «επεξεργασίας» μπορούμε να τροποποιήσουμε τα δεδομένα εξαρτημάτων, κλεμών, PLC καρτών και καλωδίων, με αυτόματη ενημέρωση των σχεδίων.

Αυτόματα παράγονται από τα κυκλώματα Κλεμοσχέδια, που παρουσιάζουν, για κάθε κλεμοσειρά ξεχωριστά,  πληροφορίες σύνδεσης κλεμών, αλλά και πληροφορίες καλωδίων (τύπος, χρώμα, διατομή κλπ.). Αυτόματα αποτυπώνονται γεφυρώσεις μεταξύ κλεμών.

Αυτόματα παράγεται διάγραμμα σύνδεσης καλωδίων. Προβάλλονται για κάθε καλώδιο τα συνδεδεμένα σύμβολα και εισάγονται πληροφορίες αγωγών καλωδίων (αριθμός, χρώμα και διατομή).

Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών καλωδίων γίνεται αυτόματα μέσω της Βάσης δεδομένων καλωδίων.

Για πάνω από 30 χρόνια ο όμιλος IGE+XAO ασχολείται με τη παραγωγή και υποστήριξη CAD software, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στο τομέα της Ηλεκτρολογικής Σχεδίασης …