Κυκλώματα BASIC

ιδανική εισαγωγική λύση στη σχεδίαση με Η/Υ (CAD)!

Το SEE Electrical Basic αποτελεί ιδανική εισαγωγική λύση στη παραγωγή ηλεκτρολογικών σχεδίων με χρήση Η/Υ.  Το πλήθος δυνατοτήτων που προσφέρει και η χαμηλή τιμή του, το καθιστούν ιδανική λύση για επιχειρήσεις που ασχολούνται περιστασιακά με ηλεκτρολογική σχεδίαση. Παρέχει όλες τις βασικές δυνατότητες για τη παραγωγή υψηλού επιπέδου ηλεκτρολογικών σχεδίων εγκαταστάσεων αυτοματισμού και πινάκων.

 • Πλήρης βιβλιοθήκη ηλεκτρολογικών συμβόλων (πρότυπα IEC & ΙΕΕΕ). Πρόσθετες Βιβλιοθήκες συμβόλων για μονογραμμικά, πνευματικά, σύμβολα δικτύων σωληνώσεων (P&I). Εύκολα παράγονται από το χρήστη εξειδικευμένα σύμβολα και ενσωματώνονται στις βιβλιοθήκες.
 • Αυτόματα ονομάζονται και αριθμούνται εξαρτήματα & κλέμες.
 • Αυτόματα εισάγονται αναφορές σε PLC, δυναμικά, πηνία /επαφές.
 • Αυτόματα εισάγεται κάτω από πηνία αναφορά επαφών.
 • Με Απλή ή Τριπολική σύνδεση, σχεδιάζονται συνδέσεις μεταξύ εξαρτημάτων ή/και γραμμών δυναμικού, με αυτόματη προσαρμογή του σχεδίου. Λειτουργίες όπως «ελαστικές συνδέσεις» βοηθούν στην εύκολη τροποποίηση (μετακινώντας κάποιο εξάρτημα προσαρμόζονται αυτόματα οι συνδέσεις).
 • Με ειδική εντολή ορίζονται Καλώδια με αναλυτική αναφορά στο χρώμα και τη διατομή των αγωγών.
 • Αυτόματα παράγονται & ενημερώνονται Λίστες με πληροφορίες για : Περιεχόμενα έργου, Εξαρτήματα, Κλέμες, Καλώδια & Αγωγοί καλωδίων, PLC, Επαφές, Δυναμικά. Προσφέρεται έτσι πλήρη εποπτεία του έργου σε οποιοδήποτε στάδιο σχεδίασης βρισκόμαστε.
 • Αυτόματα παράγονται έγγραφα με πληροφορίες λιστών για ολοκληρωμένη τεκμηρίωση των σχεδίων.

Η μορφή των εκτυπώσεων ορίζεται από πλήθος προτύπων, τα οποία εύκολα προσαρμόζονται.

 • Διαθέτει ActiveX επικοινωνία, που επιτρέπει την απ’ ευθείας ένταξη στα έργα αρχείων από προγράμματα MS Office. Έτσι μπορεί να συμπεριληφθεί φύλλο Excel με υπολογισμό κόστους ή έγγραφο Word με τεχνική περιγραφή ή αρχείο φωτογραφιών.
 • Επικοινωνία με AutoCAD. Σχέδια DWG /DXF  μπορούν να εισαχθούν σε φύλλα ενός έργου SEE Electrical και να επεξεργαστούν ως κανονικά σχέδια. Αρχεία SEE Electrical μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή DWG/DXF για χρήση από συνεργάτες μας.
 • Αρχεία BMP, JPEG, EMF και PDF μπορούν να εισαχθούν στα σχέδια.
Για πάνω από 30 χρόνια ο όμιλος IGE+XAO ασχολείται με τη παραγωγή και υποστήριξη CAD software, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στο τομέα της Ηλεκτρολογικής Σχεδίασης …