Κυκλώματα ADVANCED

Aπόλυτο εργαλείο τεκμηρίωσης ηλεκτρολογικών μελετών!

Το SEE Electrical Advanced αποτελεί ένα υψηλού επιπέδου σύστημα παραγωγής ηλεκτρολογικών διαγραμμάτων, με παράλληλη δραστική μείωση στο χρόνο μελέτης & σχεδίασης.

Επιπρόσθετα στις δυνατότητες Basic & Standard, το Advanced προσφέρει υψηλού επιπέδου λειτουργίες, που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για ταχεία και αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση περίπλοκων ηλεκτρολογικών έργων.

  • Επιτάχυνση της σχεδίασης συνδέσεων με τις εντολές αυτόματης σύνδεσης εξαρτημάτων και «Ορθογωνικής» σύνδεσης όπου το πρόγραμμα αυτόματα αναγνωρίζει τον αριθμό πόλων και σχεδιάζει ισάριθμες συνδέσεις προσαρμόζοντας κατάλληλα τις οδεύσεις.
  • Σημαντική μείωση στον απαιτούμενο χρόνο αλλαγών σε ονόματα εξαρτημάτων, κλέμες, αριθ.συνδέσεων, PLC I/O, και πληροφορίες σχεδίων. Μέσω Λιστών επεξεργασίας επιβάλλονται μαζικές αλλαγές άμεσα στα σχέδια.
  • Αυτόματη / ταχεία μετακίνηση στα αντίστοιχα φύλλα μέσω αναφορών σε εξαρτήματα, δυναμικά και επαφές. Μετακίνηση στα φύλλα σχεδίασης είναι εφικτή ΚΑΙ από λίστες ή έγγραφα.
  • Εισαγωγή δεδομένων PLC από αρχεία Excel.
  • Διαχείριση πολύ-επίπεδων κλεμών και συνδετήρων.
  • Με τη δυνατότητα «Αυτόματα διαγράμματα»  σχέδια παράγονται αυτόματα από το πρόγραμμα βασισμένα σε πληροφορίες σε ειδικά διαμορφωμένα αρχεία Excel ή Access.
  • Δυνατότητα μετάφρασης ενός έργου σε διαφορετικές γλώσσες. Αυτόματη εναλλαγή των σχεδίων από μία γλώσσα σε άλλη.

Αυτόματα παράγονται από τα σχέδια κυκλωμάτων ειδικά έγγραφα που παρουσιάζουν με παραστατικό τρόπο αναλυτικές πληροφορίες σύνδεσης  για κλέμες, καλώδια, εξαρτήματα και συνδετήρες.

Μέσω της εφαρμογής «Λίστες & Ετικέτες» μπορούν να ορισθούν ελεύθερα από το χρήστη εκτυπώσεις (reports) οι οποίες θα αντλούν πληροφορίες από τα σχέδια, και θα τις παρουσιάζουν σε επιθυμητή μορφή. Με αυτό τον τρόπο μπορούν εύκολα να παραχθούν:

  • Δελτία με απαιτούμενο υλικών έργου
  • Δελτία παραγγελίας
  • Ετικέτες με ονόματα εξαρτημάτων κλεμών, καλωδίων, και συνδέσεων.

Τα reports μπορούν είτε να εκτυπώνονται απ’ ευθείας σε εκτυπωτή είτε να αποθηκεύονται σε μορφή : ASCII, Excel, Bitmap, Pdf, HTML.

Για πάνω από 30 χρόνια ο όμιλος IGE+XAO ασχολείται με τη παραγωγή και υποστήριξη CAD software, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στο τομέα της Ηλεκτρολογικής Σχεδίασης …