Ετήσια Συντήρηση (Maintenance)

Η Ετήσια Συντήρηση εξασφαλίζει την άμεση (δωρεάν) ενημέρωση των προγραμμάτων με νέες εκδόσεις.

Η συντήρηση είναι προαιρετική, και διαρκεί 12 μήνες. Στη διάρκεια αυτών των μηνών σας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ:

  • Νέα release ή νέες εκδόσεις του προγράμματος
  • Υποστήριξη από τηλεφώνου (10:00 με 18:00 εργάσιμες ημέρες)

Η τηλεφωνική υποστήριξη αφορά σε επίλυση προβλημάτων /διευκρινήσεων στη χρήση των  προγραμμάτων.

  • έκπτωση 10% στις τιμές Υπηρεσιών (εκπαίδευση /Τεχνική υποστήριξη)

Η συντήρηση ανανεώνεται (προαιρετικά) 1 εβδομάδα ΠΡΙΝ τη λήξη της.

Αναβάθμιση στη τρέχουσα έκδοση (Update)

Η αναβάθμιση παλαιότερων εκδόσεων και εφαρμογών των προγραμμάτων, στη τελευταία (τρέχουσα) έκδοση υπολογίζεται ως ποσοστό στις τιμές του ισχύοντος τιμοκαταλόγου, και εξαρτάται από την έκδοση της αναβαθμιζόμενης εφαρμογής.

Αναβάθμιση σε μεγαλύτερη έκδοση (Upgrade)

Προσφέρεται η δυνατότητα αναβάθμισης σε επόμενο επίπεδο προγράμματος (πχ. Basic σε Standard).

Το κόστος αναβάθμισης υπολογίζεται από τη διαφορά τιμής των δύο εφαρμογών, προσαυξημένη κατά 10%.

Οι τιμές των εφαρμογών λαμβάνονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Για πάνω από 30 χρόνια ο όμιλος IGE+XAO ασχολείται με τη παραγωγή και υποστήριξη CAD software, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στο τομέα της Ηλεκτρολογικής Σχεδίασης …