Παρακολούθηση και διαχείριση εργασιών,
υλικών και προσωπικού ηλεκτρολογικών έργων
 • σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας
 • απλό στη χρήση
 • οικονομικά στοιχεία έργων
 • ετήσια αποτελέσματα

Το eProject είναι λογισμικό που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, και αποτελεί εργαλείο για την παρακολούθηση ηλεκτρολογικών έργων. Ειδικότερα προσφέρει :

 • Αρχεία πελατών, προμηθευτών, υλικών, στοιχεία προσωπικού
 • Αρχείο έργων. Δυνατότητα ορισμού Δομής στο έργο (Όροφος-Διαμέρισμα), και επιμερισμό εργασιών-υλικών στα τμήματα του έργου.
 • Παρακολούθηση εκτέλεσης εργασιών. Προβολή εργασιών που εκκρεμούν.
 • Παρακολούθηση διακίνησης Υλικών.
 • Παρακολούθηση Κόστους Έργου:
  –   Κόστος υλικών, Γενικά έξοδα
  –   Κόστος απασχόλησης προσωπικού (ημερομίσθια, υπερωρίες)
 • Παρακολούθηση Χρεώσεων Έργου ( ξεχωριστά χρέωση εργασιών και χρέωση υλικών)
 • Παρακολούθηση Λογαριασμού έργων

– Τιμολόγια έργων, με υπολογισμό ΦΠΑ και παρακράτησης φόρου.

– Παρακολούθηση πληρωμών από πελάτη (μετρητά – επιταγές)

– Παρακολούθηση υπολοίπων έργων

 • Υπολογισμός πληρωμών προσωπικού.
 • Συνολικά ετήσια αποτελέσματα.
Για πάνω από 30 χρόνια ο όμιλος IGE+XAO ασχολείται με τη παραγωγή και υποστήριξη CAD software, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στο τομέα της Ηλεκτρολογικής Σχεδίασης …