Ημερήσια σεμινάρια

Σεμινάρια για την εκμάθηση των προγραμμάτων μπορούν να διεξαχθούν είτε στους χώρους του πελάτη είτε στα γραφεία της IGE+XAO ΕΛΛΑΣ (Προμηθέως 3, Θεσσαλονίκη).

Παράλληλα διοργανώνονται θεματικά σεμινάρια σε άλλα εκπαιδευτικά κέντρα (πχ. γραφεία συνδέσμων)

Τα σεμινάρια αναφέρονται (κατά περίπτωση) σε 5 έως 15 άτομα, και μπορούν να τα παρακολουθήσουν είτε χρήστες των προγραμμάτων είτε ηλεκτρολόγοι που θέλουν να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις δυνατότητες των προγραμμάτων.

Προσφέρονται σεμινάρια διάρκειας 1, 2 ή 3 ημερών.

Ωριαία εκπαίδευση

Ωριαία εκπαίδευση μπορεί να διοργανωθεί ειδικά για χρήστες του προγράμματος που επιθυμούν την εκμάθηση ή εμβάθυνση σε συγκεκριμένες λειτουργίες των εφαρμογών.

Μπορούν να διεξαχθούν είτε στα γραφεία της IGE+XAO ΕΛΛΑΣ (Προμηθέως 3, Θεσσαλονίκη), είτε απομακρυσμένα αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Internet (τηλεδιάσκεψη).

Για πάνω από 30 χρόνια ο όμιλος IGE+XAO ασχολείται με τη παραγωγή και υποστήριξη CAD software, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στο τομέα της Ηλεκτρολογικής Σχεδίασης …