Υποστήριξη εγκαταστάσεων

Υποστήριξη στη χρήση των προγραμμάτων και αντιμετώπιση / επίλυση προβλημάτων που αφορούν τα προγράμματα μπορούν να προσφερθούν είτε με επίσκεψη τεχνικού στο χώρο του πελάτη, είτε απομακρυσμένα με εκμετάλλευση των δυνατοτήτων  του Internet.

Οργάνωση εργασίας

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα βέλτιστης οργάνωσης εργασίας του τμήματος σχεδίασης και πλήρους εκμετάλλευσης των στοιχείων που δομούν το σχεδιαστικό αρχείο.

Προσαρμογή περιβάλλοντος προγραμμάτων / custom εφαρμογές

Προσαρμογή του περιβάλλοντος του προγράμματος (πρότυπα φύλλα, εξειδικευμένα σύμβολα, ειδικές εκτυπώσεις και reports) για την άμεση ενσωμάτωση των εφαρμογών στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Ανάπτυξη εφαρμογών για την αυτοματοποίηση εργασιών προσαρμοσμένων σε ειδικές απαιτήσεις.

Για πάνω από 30 χρόνια ο όμιλος IGE+XAO ασχολείται με τη παραγωγή και υποστήριξη CAD software, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στο τομέα της Ηλεκτρολογικής Σχεδίασης …