Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις BASIC

Η ιδανική εισαγωγική λύση στη σχεδίαση μη Η/Υ !

Το BASIC επίπεδο του προγράμματος, απευθύνεται στον ηλεκτρολόγο που ασχολείται με μικρά κυρίως έργα (οικίες-διαμερίσματα), και του προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής επαγγελματικών σχεδίων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Προσφέρει εξειδικευμένες λειτουργίες για τη παραγωγή των σχεδίων κατόψεων, τη δημιουργία των μονογραμμικών πινάκων, και τη συμπλήρωση των ειδικών εντύπων ελέγχου της εγκατάστασης αυτόματα από πληροφορίες των σχεδίων (έντυπα ΥΔΕ, ΥΔΚΕ κλπ).

Περιλαμβάνει εντολές για την εύκολη σχεδίαση τοίχων.
Οι τοίχοι συνδέονται αυτόματα και εύκολα τροποποιούνται δυναμικά μήκη & κλίσεις.
Ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες) προσαρμόζονται αυτόματα και εισάγονται σε τοίχους με αυτόματη διόρθωση του σχεδίου.

Προσφέρονται πρόσθετες βιβλιοθήκες με Αρχιτεκτονικά σύμβολα (κολώνες, σκάλες, έπιπλα κλπ).

Σχέδια κατόψεων σε μορφή DWG /DXF, μπορούν να εισαχθούν στο SEE Electrical, και να επεξεργαστούν σαν κανονικά σχέδια. Αφού ολοκληρωθεί η εργασία μας, τα σχέδια μπορούν να αποθηκευτούν και σε μορφή AutoCAD προκειμένου να αποσταλούν σε συνεργάτες μας.

Με το πρόγραμμα προσφέρεται πλήρης τυποποιημένη βιβλιοθήκη συμβόλων που καλύπτουν τις ανάγκες αποτύπωσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Φωτιστικά, Διακόπτες, Συσκευές, σύμβολα ασθενών, KNX κλπ).
Εύκολα παράγονται ΝΕΑ σύμβολα και ενσωματώνονται στη βιβλιοθήκη.
Κατά τη τοποθέτηση τους στο σχέδιο τα σύμβολα ΑΥΤΟΜΑΤΑ στρέφονται κατά τη κλίση του τοίχου όπου θα τοποθετηθούν. Σε ειδικό παράθυρο εισάγονται πληροφορίες όπως : Ισχύς, Κύκλωμα, Ύψος από δάπεδο κλπ).

Ένα ή και περισσότερα σύμβολα μπορούν να επιλεγούν και να ομαδοποιηθούν σε «Κύκλωμα ασφάλειας» καθώς και να ορισθεί ο πίνακας από τον οποίο τροφοδοτούνται.

Το πρόγραμμα αυτόματα αριθμεί τα κυκλώματα κάθε πίνακα, και υπολογίζει τη συνολική παρεχόμενη ισχύ (Watt) από κάθε πίνακα.

Καλώδια μεταξύ συμβόλων αποτυπώνονται είτε με καμπύλες είτε με τεθλασμένες γραμμές. Αυτόματα επιμετρείται το μήκος καλωδίων βάση πληροφοριών ύψους εγκατάστασης συνδεόμενων συμβόλων.

Σχεδίαση καλωδίων με γραμμή:

Σχεδίαση καλωδίων με καμπύλη:

Αφού έχουν ορισθεί τα κυκλώματα στη κάτοψη, τα μονογραμμικά σχέδια πινάκων μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα από το πρόγραμμα. Τα σύμβολα αναγνωρίζονται από το πρόγραμμα και τυποποιημένες γραμμές (Φωτισμού, Πριζών, Συσκευών κλπ) χρησιμοποιούνται για τη προβολή τους στα μονογραμμικά σχέδια.

Τα σχέδια που δημιουργούνται είναι ανοιχτά σε τροποποιήσεις και αλλαγές ιδιοτήτων.

Περισσότερα>>

Με την ολοκλήρωση των σχεδίων κατόψεων και μονογραμμικών,  και τη συμπλήρωση των απαραίτητων πληροφοριών, αυτόματα συμπληρώνονται και παράγονται τα απαιτούμενα έντυπα ηλεκτροδότησης (ΥΔΕ, ΥΔΚΕ, έντυπα ΟΤΕ κλπ).

Περισσότερα>>

Αυτόματα παράγονται & ενημερώνονται on-line Λίστες με πληροφορίες για : Περιεχόμενα έργου, Εξαρτήματα, Φωτιστικά & Ρευματοδότες, Μηχανές-Συσκευές, προσφέροντας  πλήρη εποπτεία σε οποιοδήποτε στάδιο σχεδίασης του έργου.

Ειδικά έγγραφα με πληροφορίες από τις λίστες μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα σε μορφή που επιθυμεί ο χρήστης (Εξώφυλλο, Περιεχόμενα έργου, Λίστα Εξαρτημάτων κλπ).

Για πάνω από 30 χρόνια ο όμιλος IGE+XAO ασχολείται με τη παραγωγή και υποστήριξη CAD software, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στο τομέα της Ηλεκτρολογικής Σχεδίασης …