Ειδικά έντυπα Ελλάδας

Στόχος για τον ηλεκτρολόγο είναι να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και τη μελέτη των έργων του και όχι με τη χρονοβόρα διαδικασία συμπλήρωσης εντύπων, και δηλώσεων.

Αυτό το αναλαμβάνει το πρόγραμμα, που αυτόματα συμπληρώνει ΟΛΑ τα απαραίτητα έντυπα δίχως επιπλέον κόπο.

Όλα τα σταθερά στοιχεία (όπως στοιχεία Ηλεκτρολόγου) αποθηκεύονται ώστε να μην χρειάζεται η εισαγωγή τους σε κάθε νέο έργο. Στοιχεία καταναλωτή, ιδιοκτήτη, ακινήτου κλπ, εισάγονται (μία φορά) και αυτόματα μεταφέρονται στις κατάλληλες θέσεις σε όλα τα έντυπα.

 • ΥΔΕ (βασικό έντυπο)

Η Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔΕ) συμπληρώνεται αυτόματα με υπολογισμούς συνόλων ισχύος αλλά και πληροφορίες όπως συνημμένα έντυπα & σχέδια.

 • Έκθεση Παράδοσης

Έχοντας αντιστοιχίσει σύμβολα σε δωμάτια στο σχέδιο κάτοψης, αυτόματα υπολογίζεται ο επιμερισμός σε δωμάτια και συμπληρώνεται η Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

 • Πρωτόκολλο ελέγχου (κατά HD384 και κατά ΚΕΗΕ).

Όλες οι πληροφορίες κυκλωμάτων και δεδομένα μετρήσεων εισάγονται στις γραμμές κυκλωμάτων στα μονογραμμικά σχέδια πινάκων, και αυτόματα ενημερώνουν και συμπληρώνουν το έντυπο.

Δείγμα εντύπων ΥΔΕ >>

 • Πληροφορίες Ηλεκτρολόγου

Αυτόματα συμπληρώνεται το έντυπο  : «Πληροφορίες Ηλεκτρολόγου», και επιπρόσθετα έντυπα «Συνημμένος Τιμοκατάλογος» αλλά και «Προσφορά ΕΗΕ».

 • Έντυπα ΥΔΚΕ

Επίσης συμπληρώνεται και Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εγκατάστασης (ΥΔΚΕ), με τα συνημμένα έγγραφα «Υλικά ΕΗΕ» και «Προσωπικό»

Δείγμα εντύπων ΥΔΚΕ >>

Με την έκδοση Standard, τα έντυπα «Προσφορά ΕΗΕ» και «Υλικά ΕΗΕ» συμπληρώνονται αυτόματα από πληροφορίες που υπάρχουν πάνω στα σύμβολα βιβλιοθήκης, δίχως να χρειάζεται καμία επιπλέον προσπάθεια.

Η έκδοση Standard, προσφέρει επιπρόσθετα τα ειδικά έντυπα Πληροφορίες Ηλεκτρολόγου και ΥΔΚΕ, και στη μορφή που έχουν καθοριστεί από την ΕΕΤΕΜ.

Δείγμα εντύπων ΕΕΤΕΜ >>

Το πρόγραμμα περιέχει και παράγει τα έντυπα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δήμο) που απαιτούνται γύρω από ηλεκτρολογικά έργα.

Δείγμα εντύπων>>

Πρόσθετα έντυπα ΔΕΔΔΗΕ :

 • Αίτηση ηλεκτροδότησης τύπου Α & Β
 • Υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή
 • Δήλωση /Εξουσιοδότηση καταναλωτή
 • Δήλωση Εγκαταστάτη
 • Υπόμνημα Δ.Ε.Σ.
 • Δήλωση ΔΕΑΒ
 • Έντυπο επαύξησης ισχύος
 • Δήλωση Πρόσθετων στοιχείων
Έντυπα ΟΤΕ :
 • Αίτηση τοποθέτησης καλωδίου εισαγωγής
 • Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου
 • Ειδικό Τοπογραφικό σχέδιο
 • Ειδικό σχέδιο Τομής
Άλλα έντυπα :
 • Υπεύθυνη Δήλωση Καταστήματος (προς το Δήμο)
 • Έκθεση παράδοσης Θεμελιακής γείωσης
 • Υπεύθυνη Δήλωση 1599
Για πάνω από 30 χρόνια ο όμιλος IGE+XAO ασχολείται με τη παραγωγή και υποστήριξη CAD software, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στο τομέα της Ηλεκτρολογικής Σχεδίασης …