Ειδικά έντυπα Κύπρου

Στόχος για τον ηλεκτρολόγο είναι να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και τη μελέτη των έργων του και όχι με τη χρονοβόρα διαδικασία συμπλήρωσης εντύπων, και δηλώσεων.

Αυτό το αναλαμβάνει το πρόγραμμα, που αυτόματα συμπληρώνει ΟΛΑ τα απαραίτητα έντυπα δίχως επιπλέον κόπο.

Όλα τα σταθερά στοιχεία (όπως στοιχεία Ηλεκτρολόγου) αποθηκεύονται ώστε να μην χρειάζεται η εισαγωγή τους σε κάθε νέο έργο. Στοιχεία καταναλωτή, ιδιοκτήτη, ακινήτου κλπ, εισάγονται (μία φορά) και αυτόματα μεταφέρονται στις κατάλληλες θέσεις σε όλα τα έντυπα.

    Με βάση το πρότυπο BS7671, έκδοση 17η, το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα και τα έντυπα ΑΗΚ & ΗΜΥ:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Μελετητή /Εγκαταστάτη (ΑΗΚ)
  • Τεχνικό Υπόμνημα Εγκατάστασης (ΑΗΚ)
  • Δήλωση έτοιμη για Έλεγχο (ΑΗΚ)
  • Πιστοποιητικό Καταλληλότητας (ΗΜΥ)
  • ΠΙΝΑΚΑΣ Α’: Λεπτομέρειες Κυκλωμάτων (ΗΜΥ)
  • ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: Επιθεώρηση και Έλεγχος

Δείγμα εντύπων>>

Για πάνω από 30 χρόνια ο όμιλος IGE+XAO ασχολείται με τη παραγωγή και υποστήριξη CAD software, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στο τομέα της Ηλεκτρολογικής Σχεδίασης …